0885 853 602

Бетонов възел

Бетоновият възел при “ЕКОСТРОЙ”АД съществува повече от 25 г. Произвеждаме следните класове бетон:

  • С10/12 / B 12
  • С 12/15 /В15
  • С 16/20 /В20
  • С 20/25 /В25
  • С 25/30 /В30
  • С 16/20 /В20 W 0.6 Bm 80

През 2005 г. е въведена и до момента действа  система за производствен контрол.

Произвежданите класове бетон отговарят на БДС EN 206:2014/NA:2015.

Разполагаме с два бетоновоза с вместимост 3м3 и  6м3.

Контакти

Тел. (058) 622 333 - прокурист

(058) 602 261 - административна служба

0885 853 602

Факс (058) 605261

E-mail: office@ecostroy.bg